Lietuva istorijos vingiuose, literatūros puslapiuose, muzikos garsuose (integruota pamoka)

Lapkričio 16 d. IC klasei vyko integruota pamoka „Lietuva istorijos vingiuose, literatūros puslapiuose, muzikos garsuose“. Šią pamoką vedė istorijos mokytojas M. Guzavičius, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja R. Kvirevičienė, muzikos mokytoja J. Stražnickaitė. Mokiniai  pamokoje naudodamiesi įvairiais šaltiniais, mokytojų pagalba, turėjo nurodyti esminius romantizmo bruožus, šio laikotarpio įtaką visuomenei, kultūrai, literatūrai, surasti iškiliausias romantizmo asmenybes, nurodyti jų reikšmę lietuvių kultūrai bei istorijai.

IC klasės mokiniai dirbdami grupėse ieškojo atsakymų į klausimus internete, vadovėliuose, prašė mokytojų pagalbos, kai atliko užduotis, jas pristatė.  Sunkiausia buvo savo nuomonę apsiginti, nes provokatoriai uždavė klausimus, skatinančius mąstyti. Integruota pamoka paįvairino kasdienybę ir suteikė daug žinių mokiniams, leido jiems atsiskleisti kitoje ugdymosi aplinkoje. Mokiniai šioje pamokoje tobulino  komunikavimo, pilietiškumo, pažinimo ir pilietiškumo kompetencijas.

Rūta Inkrataitė, IC klasės mokinė