Projektas „Mano mokykla“ (My school)

Projekte „Mano Mokykla“ (My School): ugdėmės ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas

Antrąją mokslo metų savaitę integruotų (IA ir ID kl.) anglų kalbos ir dailės pamokų metu IIB kl. ir IVA1 grupė ne tik neįtikėtai kūrybingai atliko išsamų tiriamąjį darbą apie gimnazijos privalumus bei trūkumus, bet  ir pasiūlė galimą problemų sprendimą  kartu paminėdami tikėtinus teigiamus pokyčius.

Mokiniai aktyviai rinko informaciją, fotografavo, diskutavo ir rengė pateiktis bei ruošė pasisakymus apie skirtingus mūsų mokyklinio gyvenimo aspektus „Aušroje“:  jos istoriją ir tikėtinus ateities pokyčius, galimybes čia sportuoti, mokytis, ilsėtis bei sveikai maitintis.

Pro smalsių gimnazistų akis neprasprūdo bei buvo išanalizuoti ir visos gimnazijos teritorijos pliusai ir minusai.

Atliktą darbą mokinių grupės pristatė anglų kalba ir patys motyvuotai vertino savo klasės / grupės draugų išsakytus pastebėjimus.