Integruota anglų kalbos ir pilietinio ugdymo pamoka skatino mąstyti ir ieškoti sprendimų

Susirinkę po trumpų rudens atostogų, IIC klasės mokiniai integruotų anglų kalbos ir pilietiškumo ugdymo pamokų metu (mokyt. D.Čėsnienė ir M.Guzavičius) prisiminė ne tik išmoktas dalyko temas, bet ir aktyviai ugdėsi nūdienos besikeičiančiame pasaulyje ypač reikalingas komunikavimo, pažinimo, skaitmeninę, kūrybiškumo bei pilietiškumo kompetencijas.

Analizuodami šiandienos nusikalstamumo situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, mokiniai ne tik įvardino pačias problemas bei su jomis susijusius neigiamus padarinius, bet ir pateikė veiksmingus jų sprendimo būdus.

Gimnazistai taip pat pasidalino pamąstymais apie tai,  ką gali atlikti jauni piliečiai siekdami sumažinti nusikalstamumo mastus ir grėsmes.

Reflektuodami PADLET platformoje, mokiniai pateikė netikėtų įžvalgų ir vertino atliktą darbą.