Iš paramos koncerto „PasiDalink“ sugrįžus

Lapkričio 17 d. grupė Vilkaviškio rajono savanorių, tame tarpe 21 iš „Aušros“ gimnazijos, vyko į „Maisto banko“ organizuojamą paramos koncertą „PasiDalink“, kuriame susirinko savanoriai iš visos Lietuvos. Renginio tikslas buvo surinkti 200 tūkstančių eurų labiausiai skurstantiems žmonėms. Dar prieš prasidedant koncertui buvo surinkta 10 tūkstančių eurų. Renginio metu išgirdome ir pamatėme sukrečiančias istorijas, koncertavo įvairūs atlikėjai, taip pat buvo nuimta Obuolio kaukė iš visiems žinomos televizijos laidos „Kaukės“, po ja slėpėsi žinomas operos solistas Rafailas Karpis. Nors salė buvo sausakimša ir buvo neapsakomai karšta, savanoriams teko išstovėti daugiau nei 3 valandas, tai netrukdė visiems susirinkusiems atiduoti visą save prisidedant dėl bendro tikslo. Rengėjų sumanymas pasiteisino ir tikslas buvo pasiektas su kaupu.

Mes, savanoriavusieji renginyje, neapsakomai dėkojame visiems aukojusiems ir prisidėjusiems prie renginio įgyvendinimo. Nuoširdžiai tikimės, jog prisidėjome prie misijos, kad padarytume visų, kas patiria maisto nepriteklių, gyvenimus geresniais. „Maisto banko“ dėka tūkstančiai tonų maisto bus išgelbėta, skurstantieji neliks alkani ir turės teisę pasirinkti ką valgyti. Tad linkiu visiems prisidėti prie savanoriškos veiklos ir dalintis gerumu, nes šalį kuria ir ją atstovauja jos žmonės – kokie mes būsime, tokioje šalyje ir gyvensime.

Lėja Bendoraitytė, IIIC kl. gimnazistė