Konferencija „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta“ (Jonas Jablonskis)

Kovo 2 dieną Šakių „Žiburio“ gimnazijoje vyko Marijampolės apskrities gimnazijų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų bei mokinių konferencija „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta“ (Jonas Jablonskis). Į konferenciją vyko IIB ir IIE klasių mokiniai kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis Vaida Kainauskiene ir Rasa Kvirevičiene. Konferencijos pradžioje klausėmės Ritos Urnėžiūtės, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro darbuotojos, žurnalo „Gimtoji kalba“ vyriausiosios redaktorės, pranešimo „Metų žodžio rinkimai“, taip pat pranešimo „Susikalbame, ir to pakanka?“, kurį skaitė Sigita Sereikienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vyriausioji specialistė. Po jų konferencijoje pranešimus skaitė mokiniai iš įvairių Marijampolės apskrities gimnazijų. Jie pristatė tiriamuosius darbus įvairiomis temomis: nuo lietuviškų vardų kilmės bei reikšmės iki pasakojimo apie mokinių pravardžių atsiradimą bei reikšmę. Įdomu ir tai, kad konferencijoje net du kartus buvo girdimas Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos vardas, nes pranešimą „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Janina Degutytė) Kaip sudominti gimnazistus gimtąja kalba?“ skaitė mūsų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Vaida Kainauskienė, o IIB klasės mokinė Aistė Skripkiūnaitė skaitė pranešimą tema „Knygų pavadinimai: nuo pasirinkimo iki aptarimo“. Buvo įdomu ne tik stebėti, bet ir klausytis, pagilinti žinias apie lietuvių kalbą, suvokti jos reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime. Iš konferencijos grįžome kupini gerų įspūdžių, puikų emocijų ir žinių.

Smiltė Skripkiūnaitė, IIB klasės mokinė