Literatūriniai skaitymai „Sūduvos krašto kūrėjų mintys apie gimtąją kalbą“

Gimnazijos bibliotekoje kovo 10 d. skambėjo Sūduvos kūrėjų – K. Bradūno, V. Kudirkos, V. Mykolaičio-Putino, P. Keidošiaus, J. Basanavičiaus – mintys ir posmai apie gimtąją šalį ir kalbą. Gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai pakvietė mokinius prisiliesti prie gimtojo krašto kūrėjų jausmų ir minčių, ir taip pajausti savo, kaip sūduvio, tapatumą.

Renginį vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Šlivinskienė, poeziją skaitė G. Čibirkaitė (ID kl.), K. Mikulytė ir G. Jasulaitytė (IA kl.), S. Blažaitis ir M. Janavičiūtė (IB kl.), K. Arlauskaitė ir V. Ūsaitė (IIC kl.), A. Bernotaitytė (IIIC kl.), M. Paužaitė ir R. Šiupšinskaitė (IIID kl.), E. Gudulevičius (IVD kl.). Muzikinį foną dovanojo IIB kl. mokinai E. Račiukaitytė, R. Dėnas ir T. Paulavičius kartu su muzikos mokytoja R. Štrimaitiene ir IIE kl. mokinė U. Simniškytė (elektrinė gitara).

Šie skaitymai skirti Sūduvos metams. Buvimas kartu muzikos ir gimtojo žodžio apsupty yra labai svarbus. Ore plevenantys garsai virpina širdį, skatina susimąstyti apie praeitį, dabartį, ateitį ir pajausti būties trapumą.

Bibliotekos vedėja J. Arbačiauskienė