Metodinė diena

Gegužės 4 dieną gimnazijoje ugdymo procesas vyko šiek tiek kitaip. Mokiniai mokėsi nuotoliu ir savarankiškai, o mokytojai rinkosi mokytis „gyvai“. Gimnazijos Metodikos taryba gegužės 4 dieną suorganizavo Metodinę dieną „Šiuolaikinė pamoka“. Metodinės dienos tikslas – pasidalinti patirtimi apie šiuolaikinės pamokos organizavimą. Šią dieną mokytojai apsilankė Vilkaviškio sporto ir pramogų centro konferencijų salėje. Idėja pakeisti edukacinę erdvę labai pasiteisino, nes dauguma mokytojų centre lankėsi pirmą kartą. Metodinę dieną pradėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Šlivinskienė pranešimu apie „UTA ir mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą“. Tada pranešimus skaitė 12 gimnazijos mokytojų ekspertų ir metodininkų, po du atstovus iš kiekvienos metodikos grupės. Mokytojai dalinosi savo mintimis ir darbo patirtimi apie šiuolaikinės pamokos pradžios idėjas, užduočių skaitymo strategijas, projektines veiklas bei jų vertinimą ir įsivertinimą, apie diferencijavimą, individualizavimą, suasmeninimą šiuolaikinėje pamokoje, brandos darbo rašymo reikalavimus, taip pat mediaciją užsienio kalbų pamokose, dalinosi šiuolaikinės pamokos receptais ir t.t. Fizinio ugdymo mokytojos sporto salėje pravedė nuotaikingąą praktinę pamoką, o teatro mokytojos leido pabūti mokiniais jų pamokoje.

Metodinę dieną užbaigė gimnazijos direktorius Arūnas Serneckas apie „Savivaldų mokymąsi ir šiuolaikinės pamokos aspektus stebėtose pamokose“.

Taigi ši diena buvo šviesi visomis prasmėmis. „Mes statome per daug sienų, bet per mažai tiltų“  (A. Einšteinas).

Metodikos tarybos pirmininkė Virginija Bartkuvienė