Mokytojai tobulino kvalifikaciją

Birželio 22 d. gimnazijos bendruomenei buvo organizuotas seminaras „Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto lavinimo bei profesinio meistriškumo pamokos, užtikrinant asmeninę mokinio pažangą“. Seminarą vedė Asta Blandė, psichologė, edukologė. Seminaras organizuotas, įgyvendinant Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m. veiklos tobulinimo planą (1.3. veikla), kurio veiklos finansuojamos iš Kokybės krepšelio projekto lėšų.

Seminaras buvo skirtas asmenybės pažinimui ir lavinimui, vienas kito pažinimui, gero mikroklimato įtakos veiksniui mokinių mokymosi pasiekimams ir pažangai. Praktinėmis veiklomis kupiname seminare, vyravo pozityvūs santykiai, dalyvių pastangos pažinti save, suprasti ir gerbti bendradarbį. Mokymuose dalyvavo 81,0 proc. mokytojų.