Popietė (ne)žinomiems Vilkaviškio krašto kūrėjams

Žinoma ir nežinoma… Artima ir tolima… Antonimai, apibūdinantys Tuos, kuriuos turime čia pat, šalia, savo rajone – Vilkaviškio krašto kūrėjus – didžiuosius, „į savo dangų įtikėjusius“, bet jau primirštus. Tad Jiems – Antanui Vaičiulaičiui, Kaziui Bradūnui, Petrui Keidošiui, Jonui Kalinauskui, Vilijai Švabaitei-Gylienei, Vincui Kudirkai – skyrėme literatūrinių skaitymų popietę. Ir šįkart, kaip ir prieš metus įvykus pirmiesiems tokiems skaitymams, sutarėme paprastai ir šiltai pakalbėti būtent apie šias asmenybes, pristatyti kūrybą, todėl vasario 27 d. mokyklos aktų salėje vyko kamerinis renginys. Pakylėtą nuotaiką pradžioje sukūrė dviejų gimnazisčių atliekama Salomėjos Nėries eilėraščio „Diemedžiu žydėsiu“ muzikinė interpretacija, o elegantišką ir rafinuotą skonį tęsėme skaitydami A. Vaičiulaičio, J. Gylienės-Švabaitės kūrybos ištraukų. Ne veltui, nes Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija, kurioje mokėsi šie kūrėjai, garsėjo stipriu prancūzų kalbos dėstymu. Elegiškų, ilgesio Tėvynei, Tėviškei, Namams motyvų išgirdome K. Bradūno eilėraščiuose, sužinojome, kad Pajevonys garsus ne tik Vytauto Didžiojo paminklu, nenugriautu net sovietmečiu, bet ir lyriku Jonu Kalinausku – išskirtinai moderniu. Tikras atradimas visiems buvo Petro Keidošiaus eilės. Lyriškos, kupinos ilgesio, meilės savo namams, gimtajam kraštui. Renginį baigėme Vincu Kudirka – didžiai tauria asmenybe, tarsi visiems jau žinoma, tačiau kiek dar atradome apie Jo asmenį – linksmą, šmaikštų ir įgimta vidine bei išorine elegancija apdovanotą kūrėją.

Viskas žinoma ir kartu nežinoma, atrasta ir neatrasta, atsimenama ir užmiršta. Dėkojame mokiniams ir visiems, prisidėjusiems organizuojant šį renginį ir jame dalyvavusiems!

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai