Tarptautinis projektas „Plastic Pirates – Go Europe!“

Susižavėjimas vandenynu ežerais ir upėmis yra neblėstantis, o jų vaidmuo biologinės įvairovės išsaugojimui – neįkainojamas. Tačiau Europos paplūdimių ir upių pakrančių užteršimas plastiko atliekomis nepaiso sienų. Suplyšęs plastikinis maišelis ant upės kranto ar vandenyje plūduriuojantis jogurto indelis daro didelį neigiamą poveikį jūrų, vandenyno ir upių sistemai. Taigi mikroplastiko ir didesnių plastiko dalelių patekimo į aplinką prevencija, mokslinis šios problemos įvertinimas ir nekenkiančių aplinkai medžiagų tyrimai yra uždaviniai, kuriuos europiečiai turi spręsti kartu.

„Plastic Pirates – Go Europe!“ yra europinis piliečių mokslo iniciatyvos projektas, kuriuo visų pirma siekiama atkreipti dėmesį į plastiko atliekų problemą ir galimus jos sprendimo būdus. Projekto metu klasės ir jaunimo grupės renka plastiko mėginius iš upelių ir upių ir dokumentuoja jų rezultatus. Tada surinktus duomenis vertina mokslininkai.

Į šį projektą įsijungė ir mūsų gimnazijos „Jaunųjų tyrėjų“ būrelio nariai, kurie projekto darbus vykdė Šeimenos upelio pakrantėse prie „Ąžuolo“ progimnazijos. Buvo sudarytos 9 stotys, kuriose ieškota šiukšlių, jos rūšiuotos, svertos. Rinktos šiukšlės upės pakrantėje, jos rūšiuotos, svertos. Naudojant specialų tinklelį rinktos plūduriuojančios šiukšlės, kurias vertins mokslininkų grupė, matuotas upės tėkmės greitis. Sunkiausias darbas buvo teisingai šiukšles išrūšiuoti ir gautus duomenis suvesti į sistemą. Po visų darbų mokiniai pareiškė, kad kartais mokslas gali būti ne tik darbas, bet ir pramoga.

Kova su plastiko tarša, už švarius vandenis ir gamtinių išteklių išsaugojimą ateities kartoms vieningoje Europoje gali būti sėkminga tik tuomet, jei mes, piliečiai, kartu aktyviai prisidėsime prie politinių iniciatyvų įgyvendinimo vietoje.

Būrelio „Jaunasis tyrėjas“ vadovė mokytoja Daiva Paškauskienė